FERTNER

Antoni Fertner – aktor teatralny i filmowy, mający w swoim dorobku ok. 500 ról teatralnych i filmowych, reżyser. Wielki polski komik, pionier polskiej kinematografii. Urodził się 23 maja 1874 r. w Częstochowie. Vis comica Fertnera tkwiła w samej jego postaci.